ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 99 IM. STEFANA STARZYŃSKIEGO W WARSZAWIE
Szkoła
Aktualności
Oferta szkoły
Projekty
Osiągnięcia
Przyszłość
Publikacje
Kadra
Patron
Zdjęcia
Film
Kontakt

Adres:
ul. Różana 22/24
02-569 Warszawa

Telefon:
022 845 05 71

E-mail:
zss9@o2.pl
Fotoreportaż z XII FESTYNU

KLIKNIJ aby zobaczyć.
Szkoła - informacje ogólne


.
STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ NR 111 IM. STEFANA STARZYŃSKIEGO

 

KLIKNIJ aby pobrać

 

Polityka ochrony uczniów przed krzywdzeniem w Zespole Szkół Specjalnych nr 99

 

KLIKNIJ aby pobrać

 

fz3-14933098566530, 0B

Specjalistyczny Zespół Diagnostyczny

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 99, powołuje Specjalistyczny Zespół Diagnostyczny.

W skład zespołu wchodz nauczyciele specjali¶ci:
  Integracji Sensorycznej

 • mgr Małgorzata Suszyńska,
 • mgr Katarzyna Stencel,
 • Logopedii

 • mgr Iwona Monsalve
 • Neurologopedii

 • mgr Agnieszka Wolska.
 • Psychologii

 • mgr Barbara Kwiatkowska
Zadaniem zespołu jest przeprowadzenie i opracowanie cało¶ciowej diagnozy dziecka. Diagnoza jest bezpłatna dla uczniów podejmuj±cych naukę w naszej szkole. Koordynatorem prac zespołu jest Pani Dyrektor Leokadia Ogonowska.

Oferta edukacyjna szkoły:  
 • Klasy dla sze¶ciolatków z niepełnosprawno¶ci± intelektualn±, sprzężeniem upo¶ledzeń/autyzmem
 • Klasy dla uczniów ze sprzężeniem upo¶ledzeń/ autyzmem
 • Klasy dla uczniów z niepełnosprawno¶ci± intelektualn± w stopniu lekkim
 • Zespoły edukacyjno - terapeutyczne dla uczniów z niepełnosprawno¶ci± intelektualn± w stopniu umiarkowanym i znacznym
 • Oddział rewalidacyjno - wychowawczy dla uczniów z niepełnosprawno¶ci± intelektualn± w stopniu głębokimBaza placówki:  
 • przestronne, nowocze¶nie urz±dzone sale lekcyjne
 • bogata biblioteka i czytelnia multimedialna
 • ¶wietlica szkolna
 • pracownia komputerowa
 • multimedialna pracownia języków obcych
 • nowoczesna, duża sala gimnastyczna
 • sala gimnastyczna do zabaw sportowych dla dzieci młodszych
 • siłownia
 • centrum logopedyczne
 • gabinet SI
 • sala do¶wiadczeń ¶wiata
 • gabinet pielęgniarki
 • gabinet pedagoga szkolnego
 • gabinet psychologa
 • stołówka
 • boisko sportowe
 • plac zabaw dla dzieci młodszych
 • teren rekreacyjny o pow. 2000m² z różnorodnymi ro¶linami

Nasza szkoła oferuje swoim uczniom
następuj±ce zajęcia:
 

1. Zajęcia pozalekcyjne:

 • zajęcia komputerowe z obsług± internetu
 • mała gastronomia
 • zajęcia rekreacyjne o warsztaty teatralne
 • przygotowanie do egzaminów
 • przygotowanie do samodzielno¶ci

2. Zajęcia ¶wietlicowe

3. Drużyna Harcerska Różana Piechota

Drużyna Harcerska, 293 WDH Nieprzetartego Szlaku, dnia 28 lutego została powołana rozkazem komendantki hufca Praga Północ ( bo przy tym hufcu dział Namiestnictwo Nieprzetartego Szlaku) od tej pory działamy wł±czaj±c się w różnego rodzaju akcje harcerskie: 56 Rajd Olszynka Grochowska, festiwal twórczości, konkurs plastyczny, zawody sportowe, obozy,rajdy

KLIKNIJ

4. Zajęcia na ¶wietlicy socjoterapeutycznej Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom "Gniazdo"

Od 16.00 do 20.00 uczniowie naszej szkoły i ich rodzeństwo mog± uczestniczyć w atrakcyjnych zajęciach oraz w wydarzeniach kulturalnych stolicy. Maj± zapewnion± opiekę, pomoc w odrabianiu lekcji oraz wyżywienie. dzieci uczestnicz± w zajęciach psychologicznych, teatralnych, kulinarnych, sportowych i innych

Udział w zajeciach i wyżywienie jest bezpłatne.

W naszej szkole

Dla wszystkich uczniów naszej szkoły, nauczyciele specjali¶ci opracowuj± indywidualne plany terapii pedagogicznej.

Uczniowie uczestnicz± w zajęciach: logopedii, reedukacji, ZDW, ZKK, integracji sensorycznej, gimnastyki korekcyjnej. W pracy stosujemy alternatywne metody komunikacji.

Uczniowie korzystaj± z pomocy i porad pedagoga oraz psychologa szkolnego