ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 99 IM. STEFANA STARZYŃSKIEGO W WARSZAWIE
Szkoła
Aktualności
Oferta szkoły
Projekty
Osiągnięcia
Przyszłość
Publikacje
Kadra
Patron
Zdjęcia
Film
Kontakt

Adres:
ul. Różana 22/24
02-569 Warszawa

Telefon:
022 845 05 71

E-mail:
zss9@o2.pl
Fotoreportaż z XII FESTYNU

KLIKNIJ aby zobaczyć.
Aktualnoci 2016/2017

WYBORY

 

Nasi uczniowie wybrali swoich przedstawicieli w wyborach do Samorzdu Uczniowskiego Zespou Szko Specjalnych nr 99.


Obchody Dnia Edukacji Narodowej

 

W 14 padziernika z okazji Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole odby si uroczysty apel, podczas ktrego Pani Dyrektor wrczya nagrody zasuonym nauczycielom i pracownikom szkoy za ich prac, zaangaowanie i ogromne serce. Odbyo si te pasowanie na ucznia. Mio nam powita Was kochani w spoecznoci naszej szkoy!


Aktualnoci 2015/2016

I MIEDZYSZKOLNY TURNIEJ SZACHOWY SZKӣ SPECJALNYCHSPOTKANIE Z 10 WARSZAWSKIM PUKIEM IM. MAJORA STEFANA STARZYSKIEGO


28.04.2016 uczestniczylimy w spotkaniu organizowanym przez 10 Warszawski Puk im. majora Stefana Starzyskiego. onierze przygotowali kilka atrakcji m.in. pokaz wyposaenia wozu straackiego, prezentacj Sali Tradycji Puku, strzelanie z uyciem symulatora.


Apel dla Autyzmu

W ramach Miesica wiadomoci na Temat Autyzmu odby si Apel dla Autyzmu. Mamy nadzieje, e dziki temu przybliylimy spoecznoci szkolnej wiat naszych kolegw z autyzmem. Gwn atrakcj apelu byo wypuszczenie niebieskich balonw do nieba.

Zakochaj si w Warszawie ju dzi


7 kwietnia 2016 r. odbyy si zajcia "Zakochaj si w Warszawie ju dzi" organizowane przez Szko Przysposabiajc do Pracy Nr 2 przy ul. Namysowskiej 10. Celem zaj bya integracja uczniw, upowszechnianie wiedzy o Warszawie oraz promowanie zachowa przyjaznych rodowisku naturalnemu. Klasa Va wykonaa ekologiczny Paac Kultury i Nauki z rnej wielkoci kartonw i starych gazet.

WIOSNA W NASZEJ SZKOLE

Na Róan zawitaa wiosna. Przyjelimy ja w z radoci, powitalimy piosenkami, zagadkamii i wspoln zabaw. Przebrali sie wszyscy, Pani Dyrektor, nauczyciele, pracownicy szkoy i oczywicie uczniowie. Najadniejsze kostiumy zostay nagrodzone.


DZIE PAPIESKI


16 padziernika w 37 rocznic wyboru Jana Pawa II na Stolic Piotrowa w naszej szkole obchodzilimy DZIE PAPIESKI podczas uroczystego apelu moglimy wsplnie przypomnie sobie yciorys w papiea jak i wsucha si w jego sowa skierowane do nas - rodakw! Druga cz naszego spotkania bya ju warsztatowa: modsze klasy wykonyway prace plastyczne, starsze miay za zadanie uoy puzzle przedstawiajce posta w.Jana Pawa II

SPOTKANIE Z PISARZEM


15 padziernika gocilimy w naszej szkole pana Pawa Bersewicza, ktry w bardzo przyjaznej atmosferze przedstawia i zachca do czytania ksiek ! wicej o naszym gociu:

Pawe Bersewicz pisarz, poeta, tumacz, leksykograf. Pisze powieci, opowiadania i wiersze dla dzieci. Jest laureatem nagrody "Guliwera", konkursu literackiego Polskiego Towarzystwa Wydawcw Ksiek, Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyskiego.

PRBNA EWAKUACJA


Dnia 15.10.2015 na terenie naszej szkoy odbya si prbna ewakuacja. Miaa na celu zapoznanie uczniw Zespou Szk nr 99, z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczcych zachowania si w przypadku wybuchu poaru lub powstania innego zagroenia dla ycia i zdrowia. Ewakuacja przebiega bardzo sprawnie, uczniowie opucili szko w odpowiednim czasie, zebrali si na boisku szkolnym, a nauczyciele zoyli odpowiednie meldunki Pani Dyrektor, nastpnie wszyscy powrcili na lekcje.

Dzien Komisji Edukacji Narodowej

Jak co roku na terenie naszej szkoy zorganizowalimy Dzien Komisji Edukacji Narodowej. Po raz pierwszy wystapi szkolny chr, a dzieci z klas pierwszych zostay pasowane na uczniw naszej szkoy.ROCZNICA PASTWA PODZIEMNEGO

Uczniowie naszej szkoy uczestniczyli w szkolnych obchodach Rocznicy Pastwa Podziemnego. W ramach obchodw uczniowie mieli okazj usyszec o wydarzeniach z tamtego okresu, a starsi uczniowie wzili udzia w grze miejskiej ulicami Mokotowa.

W trakcie gry uczniowie odwiedzili miejsca uswicone krwi gdzie zapalali znicze.

KӣKO SZACHOWE

Od wrzenia w naszej szkole dziaa KӣKO SZACHOWE :)

Obecnie liczy 9 uczestnikw.

Uczniowie na zajciach ucz si logicznego mylenia i koncentracji uwagi, graj w szachy i rozwizuj zadania szachowe pod kierunkiem dwch nauczycieli: p. Sylwii Peski i p. Mateusza Klimowicza

Mistrzostwa Polski w Pice Nonej Choszczno 2015

Z ogromn dum informujemy, e dwch zawodnikw z naszej szkoy, ktrzy zakwalifikowali si do kadry wojewdztwa zdobyli zote medale, a Mazowsze zdobyo Puchar Polski 2015

GRATULUJEMY

I YCZYMY DALSZYCH SUKCESW !!!! JESTEMY Z WAS DUMNI

!
Rejonowy Turniej w Pik Non Chopcw do lat 16

11.09.2014 na naszym szkolnym boisku odby si Rejonowy Turniej w Pik Non Chopcw do lat 16

Przyjechay druyny z zaprzyjanionych szk

OTO WYNIKI

I miejsce zaja druyna z naszej szkoy

II miejsce zaja druyna z Leszna

III miejsce zaja druyna z Elektoralnej

IV miejsce druyna z Karolkowej

WSZYSTKIM ZAWODNIKOM, DRUYNOM I TRENEROM GRATULUJEMY SUKCESW, PUCHARW I DOBREJ ZABAWY !!

Z ogromn dum dzielimy si rwnie radosn wiadomoci, i dwch zawodnikw z naszej szkoy zakwalifikowao si do kadry wojewdztwa i pojad na Mistrzostwa Polski w Pice Nonej Choszczno 2015

JESZCZE RAZ GRATULUJEMY

I YCZYMY DALSZYCH SUKCESW !!!! JESTEMY Z WAS DUMNI