ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 99 IM. STEFANA STARZYŃSKIEGO W WARSZAWIE
Szkoła
Aktualności
Oferta szkoły
Projekty
Osiągnięcia
Przyszłość
Publikacje
Kadra
Patron
Zdjęcia
Film
Kontakt

Adres:
ul. Różana 22/24
02-569 Warszawa

Telefon:
022 845 05 71

E-mail:
zss9@o2.pl
Fotoreportaż z XII FESTYNU

KLIKNIJ aby zobaczyć.
Kadra - nasi ludzie

Nauczyciele  

Dyrektor: Leokadia Ogonowska

Nauczyciele:
Joanna Aleksandrowicz-Florek, Iwona Boym, Boena Dbkowska, Jolanta Drkowska, Marta Grzejdziak, Aniela Józefów, siostra Jordana, Joanna Kasprzak, Mateusz Klimowicz, Iwona Kosiska-Monsalv´e, Jolanta Kmita, Patrycja Komar, Stella Lewicka, Anna ukasiewicz, ukasz Malon, Micha Maryniak, Marcin Marczewski, Jakub Mika, Ewa Modzelewska, Monika Nowakowska, Ewa Piasecka, Sylwia Peska, Magorzata Rolnik, Anna Sikorska, Romana Sowiska, Katarzyna Stencel, Magorzata Suszyska, Magorzata Suchodolska, Agnieszka Wolska, Pawe Wolski,

Mariola ya – pedagog szkolny
Barbara Kwiatkowska – psycholodzy szkolni

Wszyscy nauczyciele Zespou Szkó Specjalnych nr 99 im. S. Starzyskiego w Warszawie posiadaj wysze wyksztacenie, s doskonale wykwalifikowani, posiadaj dodatkowe uprawnienia zawodowe. Caa kadra pedagogiczna nieustannie podnosi swoje kwalifikacje koczc studia podyplomowe, oraz uczestniczc w rónorodnych kursach, warsztatach, konferencjach i zjazdach tematycznie zwizanych z szeroko pojt pedagogik, a w szczególnoci z pedagogik specjaln.