ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 99 IM. STEFANA STARZYŃSKIEGO W WARSZAWIE
Szkoła
Aktualności
Oferta szkoły
Projekty
Osiągnięcia
Przyszłość
Publikacje
Kadra
Patron
Zdjęcia
Film
Kontakt

Adres:
ul. Różana 22/24
02-569 Warszawa

Telefon:
022 845 05 71

E-mail:
zss9@o2.pl
Fotoreportaż z XII FESTYNU

KLIKNIJ aby zobaczyć.
Patron - Stefan Starzyski

Stefan Starzyski (1893-1944), polityk, ekonomista, publicysta. Urodzi si 19 stycznia 1893 w Warszawie. Przez cae ycie zwizany by z Warszaw, zwaszcza z Mokotowem, gdzie mieszka.

Studiowa ekonomi na Wyszych Kursach Handlowych (obecnie SGH), rwnoczenie dziaa w Zwizku Modziey Postpowo-Niepodlegociowej i nalea do Zwizku Strzeleckiego. W latach 1926-1932 by wiceministrem skarbu, a w latach 1932-1934 wiceprezesem Banku Gospodarstwa Krajowego.

Prezydent miasta stoecznego Warszawy  
Od 1 sierpnia 1934 roku peni funkcje komisarycznego prezydenta m.st. Warszawy. Mieszkacy Warszawy przyjli go chodno, jednak nieprzyjazny stosunek mieszkacw do ich prezydenta nie trwa dugo. Stefan Starzyski mia bowiem zmys organizacyjny i okaza si dynamicznym, penym miaych projektw organizatorem przebudowy stolicy. Oceniono yczliwie jego projekty, a ich wystawa pod nazw "Warszawa w kwiatach" w Muzeum Narodowym, wzbudzia ogromne zainteresowanie wszystkich warstw spoecznych. Prezydent sta si bliski zwaszcza mieszkacom zaniedbanych dotd dzielnic miasta. W miejscach dawnych nieuytkw, mietnisk i glinianek, miejskie zakady ogrodnicze stworzyy parki, zasadzono ziele, pooono nowe chodniki, stany latarnie.

Podtrzymywa ducha ludnoci  
Niestety, Starzyskiemu nie dane byo zrealizowanie wszystkich swoich miaych projektw urbanistycznych. 1 wrzenia 1939 roku wybucha wojna. Ukochane miasto Prezydenta Starzyskiego, od pierwszego dnia wojny stao si celem atakw nieprzyjacielskiego lotnictwa. W dniu 5 wrzenia 1939 roku, mjr Starzyski zosta mianowany przez Dowdc Obrony Warszawy - Komisarzem Cywilnym Stolicy. Na stanowisku tym przeszed do historii. Wspiera bronicych sie przed okupantem mieszkancw miasta. Podtrzymywa ducha oporu ludnoci arliwymi przemwieniami radiowymi. Starzyski informowa wiat o bombardowaniu przez Niemcw szpitali oraz amaniu konwencji midzynarodowych o sposobie prowadzenia wojny, o warunkach ycia w oblonym, bombardowanym ponad milionowym miecie. Apelowa do zachodnich sojusznikw o pomoc dla Polski, dla Warszawy: "Warszawa ponie. Warszawa ostatnim miertelnym wysikiem pasuje si z wrogiem. Zawiody obietnice, nie przybya pomoc. Brak ywnoci, brak wody paraliuje, osabia. Walczymy z wrogiem, walczymy z poarami, z epidemi, ktra si szerzy. Walcz wszyscy. Cae miasto trwa w miertelnym zmaganiu. Przysyacie nam z Parya, z Londynu gratulacje, yczenia. Nie chcemy ycze, nie oczekujemy ju pomocy. Na pomoc ju za pno. Nim przyjdzie, bdzie tu rumowisko, bdzie tu pokryty trupami, wyrwnany plac. Oczekujemy pomsty. Oczekujemy, e podejmiecie wreszcie walk, ktr prowadzi Warszawa."

Po kapitulacji miasta by wsptwrc struktury administracji podziemnej. W swoim ostatnim przemwieniu do ludnoci Warszawy, mwi: "Chciaem, by Warszawa bya wielka. Ja i moi wsppracownicy krelilimy plany wielkiej Warszawy przyszoci. I Warszawa jest wielka. Prdzej to nastpio, ni przypuszczalimy. I cho tam, gdzie miay by parki, dzi s barykady, cho pon nasze biblioteki, cho pal si szpitale, Warszawa, bronica honoru Polski, jest dzi u szczytu swej wielkoci i sawy!"

Symboliczny grb na Cmentarzu Powzkowskim  
W dniu 27 padziernika 1939 dwch funkcjonariuszy Gestapo zabrao Stefana Starzyskiego na Alej Szucha. Stamtd ju nie wrci. Wkrtce dowiedziano si, e zosta osadzony na Pawiaku, gdzie w grudniu 1939 ponownie odrzuci prb ratowania jego ycia. Data i szczegy mierci Prezydenta nie s znane. Symboliczny grb Stefana Starzyskiego znajduje si na Cmentarzu Powzkowskim.