ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 99 IM. STEFANA STARZYŃSKIEGO W WARSZAWIE
Szkoła
Aktualności
Oferta szkoły
Projekty
Osiągnięcia
Przyszłość
Publikacje
Kadra
Patron
Zdjęcia
Film
Kontakt

Adres:
ul. Różana 22/24
02-569 Warszawa

Telefon:
022 845 05 71

E-mail:
zss9@o2.pl
Fotoreportaż z XII FESTYNU

KLIKNIJ aby zobaczyć.
Publikacje - pracownikw szkoy


ALTERNATYWNE I WSPOMAGAJACE METODY KOMUNIKOWANIA SIE
/autor mgr Agnieszka Wolska/
 

KLIKNIJ aby cign referat

 


WSPOMAGANIE ROZWOJU I EDUKACJI DZIECKA Z AUTYZMEM
/autor pani Patrycja Komar/
 

KLIKNIJ aby cign referat

 


METODY AKTYWIZUJACE W PRACY Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM
/autor mgr Jolanta Kmita/
 

KLIKNIJ aby cign referat

 

Nowoczesne technologie wspieraj edukacj dzieci
o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 

KLIKNIJ aby cign referat

 

Program nauczania szkoy podstawowej specjalnej Dla uczniw z upoledzeniem umysowym w stopniu lekkim.  

Panie dyrektor: Leokadia Ogonowska i Stella Lewicka s wspautorkami programu nauczania dla I etapu edukacyjnego szkoy podstawowej specjalnej dla uczniw upoledzonych umysowo w stopniu lekkim. Zaoenia, treci i cele programu s zgodne z podstaw programow dla szkoy podstawowej zatwierdzon przez MEN. Z programu mog korzysta nauczyciele szk podstawowych specjalnych oraz klas integracyjnych.

 

Przygoda z klas - Integracja
Pakiet edukacyjny dla uczniw klas I-III

Panie dyrektor: Leokadia Ogonowska i Stella Lewicka s wspautorkami "Przygody z klas. Integracja" Jest to jedyny, jak dotd, w Polsce pakiet do ksztacenia zintegrowanego, przygotowany z myl o dzieciach ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, przede wszystkim z myl o uczniach upoledzonych umysowo w stopniu lekkim i uczniach niesyszcych.

Ksiki ucznia maj tak sam szat graficzn , taki sam ukad stron i zawieraj te same tematy, co wersja podstawowa "Przygody z klas", a jednoczenie s dostosowane do moliwoci percepcyjnych dzieci niepenosprawnych. Pozwala to nauczycielom sprawnie prowadzi zajcia z uczniami o rnym poziomie intelektualnym, a dzieciom zapewnia prawdziw integracj.

Adaptacja zachowuje zaoenia i gwne idee programu nauczania dla I etapu ksztacenia.Biblioterapia w edukacji dziecka
z niepenosprawnoci intelektualn w ZSS nr 99

Zajcia czytelnicze z biblioterapii prowadzone s w bibliotece szkolnej i maj na celu:
-rozwijanie procesw poznawczych
-dostarczanie przey estetycznych
-ksztatowanie postaw moralnych i spoecznych
-wypenianie czasu wolnego wartociowymi treciami
-rozwijanie wyobrani dziecka
-inspirowanie do twrczoci wasnej.

Czytelnictwo u dzieci niepenosprawnych intelektualnie traktowane jest jako metoda pedagogiki specjalnej w trzech aspektach:
. kompensacji
. terapii
. profilaktyki.

Uczniowie niepenosprawni umysowo maj wiele problemw z opanowaniem techniki czytania, a szczeglnie z czytaniem ze zrozumieniem. Nie umniejsza to jednak moliwoci kontaktw z ksik i sposobu realizacji ich potrzeb. Bibliotekarze znajduj takie formy upowszechnienia utworu, aby dziecko niepenosprawne umysowo byo nie tylko zaciekawione, ale aby dao si wprowadzi
w gbszy proces czytelniczy.
Proponowane ksiki maj nie tylko atrakcyjn form zewntrzn, ale take, utrzymuj przez duszy czas uwag dziecka. Czcionka jest dua, ilustracje kolorowe i realistyczne. Teksty proste i jednoznacznie moralne. Portrety psychologiczne bohaterw niezbyt skomplikowane, aby dziecko atwo mogo si z nimi identyfikowa.
Bardzo istotn rol w rozwoju czytelnictwa dzieci niepenosprawnych umysowo odgrywaj bajki, bajeczki i proste ludowe banie. Dziki nim dziecko atwiej wchodzi
w wiat wartoci. Dlatego te nieodcznym elementem procesu dydaktyczno- wychowawczego jest biblioterapia, ktra opiera si gwnie na wykorzystywaniu terapeutycznych wartoci literatury.

Biblioterapia zwana jest czsto metod "leczenia ksik".
W jej gwnych zaoeniach i sposobie realizacji celw terapeutycznych zbliona jest do psychoterapii, bowiem celem nadrzdnym obu terapii jest niesienie pomocy
w odnalezieniu si dziecka w nowej trudnej sytuacji.
Ksiki lecz nie tylko problemy dnia powszedniego, lecz take powane, zaawansowane choroby ciaa i ducha. Jako lek maj bardzo proste dziaanie-dodaj si. Na tym wanie bazuje biblioterapia- poprzez kontakt z ksik mona co gboko przey i nabra dowiadcze, a kade dowiadczenie zmienia czowieka.

eby wystpi efekt terapeutyczny, musz by spenione nastpujce warunki:
. Poznanie - dziecko musi rozpozna wiat, w ktrym si porusza, dlatego ksiki za trudne nie speniaj funkcji terapeutycznej.
. Utosamianie - identyfikowanie si z wybran postaci. Wcale to nie musi to by bohater pierwszoplanowy, ale taka posta wystpujca w ksice, z ktr czytelnik poczuje si blisko zwizany.
. Katharsis - oczyszczenie, czyli uwolnienie od napicia i nabycie nowych si yciowych. Pen form katharsis jest silne wzburzenie emocjonalne po lekturze, wywoane chci walki z wasnym problemem. Najczciej od napicia uwalnia wiadomo tego, e innym te przydarzya si podobna sytuacja.

Dlatego te na zajciach biblioterapii w naszej szkole dobrze dobrana lektura pomaga uczniom w rozwizywaniu problemw. Nauczyciel, ktry zauwaa smutki i kopoty swojego podopiecznego moe zachci go do przeczytania odpowiedniej ksiki. Waciwie dobrana ksika, dziki utosamieniu si z bohaterem literackim, pomaga take zrekompensowa dziecku to, czego mu najbardziej brakuje.
W wiecie ksiki dziecko otrzymuje to, co jest dla niego najwaniejsze, co pozwala mu normalnie rozwija si i y-bezpieczestwo, mio i uznanie.
Przeywa rne przygody i wraca ze wiata literackiego do rzeczywistoci bogatsze i przede wszystkim spokojniejsze.


Jak dobieramy ksiki w zalenoci od potrzeb dzieci z problemami?

Dzieci dotknite pesymizmem
Podsuwa si im ksiki, ktrych bohaterowie znaleli si w dramatycznym pooeniu,
ale jednak udao si im z niego wydosta Odpowiednie s take lektury wesoe, beztroskie, zwariowane.
Dzieci agresywne, bijce innych
Rozszerzano ich empati poprzez proponowanie im lektur wyciszajcych. Dla modszych doskonae okazuj si wszystkie opowiadania o zwierztach, min. "Kubu Puchatek".

Dzieci nie akceptujce swojej osobowoci
W przypadku takiego problemu proponuje si dzieciom ksiki, w ktrych wygld i cechy charakteru bohaterw nie maj adnego znaczenia Liczy si ich spryt, poczucie humoru, zaradno i dziki tym cechom zdobywaj zawsze uznanie i przyjaci. Odpowiednie s np. "Wakacje z duchami" -Bahdaja, "Fizia Poczoszanka"- Lindgren czy "Ida sierpniowa" Musierowicz.

Dzieci samotne, odtrcone przez rodzicw.
Tacy czytelnicy znajduj w ksikach sens ycia i optymizm. Pokazuj one im, e nie wszyscy ludzie maj blisk rodzin, e przyja jest take wspaniaym dowiadczeniem. Ksiki, ktre pomagay w takiej sytuacji, to np. Banie Andersena,
Astrid Lingred - "Ramsus i wczga".

Dzieci niemiae
Najlepsze s dla nich wszelkie powieci awanturnicze i przygodowe i najlepiej w realiach bardzo odlegych od tych, w ktrych yje dziecko. Poleca si tu lektur nastpujcych ksiek: "Przygody Tomka Sawyera" -Marka Twaina, "Winnetou" - K.Maya, czy "Maego Ksicia"- Antoine'a de Saint-Exupry'ego


Ksiki dziecistwa
W lekkich stanach depresyjnych zaleca si wracanie do ksiek czytanych w jak najmodszym wieku. Podczas czytania ukochanej ksiki dziecistwa przypomina si dzieciom aura rodzinnego domu i przeycia z tamtego okresu.
Pozwala si uczniom na czytanie nawet bardzo infantylnych (zdaniem dorosych)
ksiek, szczeglnie kiedy maj jaki problem, spotyka je co zego, czego si boj.
Czytaj one wtedy proste, dobrze im znane opowieci. Nie mona bowiem wymiewa si z dzieci-e czytajc takie ksiki "cofaj si", e nie powinny ich czyta, bo "przecie ju z nich wyrosy". Z ksiek, ktre si kocha, nie wyrasta si nigdy.
Dla dzieci nie ma wikszej radoci ni wsplnie spdzone chwile z dorosymi podczas czytania ksiek i opowiadania, bowiem te dziaania pozwalaj nawiza blisz wi, da poczucie bezpieczestwa, mioci i akceptacji, a take pomc dziecku w budowaniu odpornoci psychicznej, siy do zmagania si z rnymi sytuacjami, ktre stan si pozytywnym wyzwaniem, a nie bd oznaczay poraki, klski czy straty.

Opracowanie: Czachorowski Tadeusz