ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 99 IM. STEFANA STARZYŃSKIEGO W WARSZAWIE
Szkoła
Aktualności
Oferta szkoły
Projekty
Osiągnięcia
Przyszłość
Publikacje
Kadra
Patron
Zdjęcia
Film
Kontakt

Adres:
ul. Różana 22/24
02-569 Warszawa

Telefon:
022 845 05 71

E-mail:
zss9@o2.pl
Fotoreportaż z XII FESTYNU

KLIKNIJ aby zobaczyć.
Projekty realizowane


Edukacja Patriotyczna  

1. Co roku uczestniczymy w spotkaniach Federacji Szkó im. Stefana Starzyskiego.

2. Pamitamy o patronie Naszej Szkoy – Stefanie Starzyskim w rocznic aresztowania Prezydenta Warszawy.

3. Obchodzimy uroczycie wita narodowe.
Szkoa z pomysem na wspieranie absolwentów

Nasze gimnazjum realizuje projekt, wyróniony przez prezydenta Warszawy w 2011r. „Szkoa z pomysem na..”.

Naszym pomysem byo wspieranie absolwentów.
 Na terenie szkoy funkcjonuje „Kawiarenka Pod Ró”- bdca miejscem spotka absolwentów i uczniów szkoy. Daje ona oparcie absolwentom po zakoczeniu procesu nauczania, wzmacnia wizi midzy nimi oraz midzy absolwentami a nauczycielami i uczniami. Podjte dziaania zapobiegaj wykluczeniu spoecznemu absolwentów szkoy- osób niepenosprawnych intelektualnie.

W szkole odbywaj si:

  • Comiesiczne spotkania uczniów i absolwentów w Kawiarence Pod Ró
  • Coroczny Bal Absolwentów

Absolwenci uczestnicz w rónych uroczystociach szkolnych: Festynie Integracyjnym, Wigilii Szkolnej, Zabawie andrzejkowej„Szkoa z prawami dziecka”  

W naszej szkole jednym z priorytetów pracy wychowawczej jest poszanowanie praw dziecka. Gimnazjum Nr 135 realizuje projekt „Szkoa z prawami dziecka”, przygotowany przy wspóudziale organizacji UNICEF. Na podstawie otrzymanych materiaów opracowalimy tematyk godzin wychowawczych powiconych prawom i obowizkom dzieci. Na zajciach informatyki uczniowie stworzyli film powicony prawom dziecka. Wspólnie uczestniczylimy w akcji „Balony do nieba” pod budynkiem Sejmu. By to happening symbolizujcy potrzeb znajomoci i przestrzegania praw dzieci. W szkole uczniowie zapoznali si z prawami dziecka. Kady z uczniów wybra prawo, które dla niego byo najwaniejsze. Te prawa zapisalimy na balonach, które poszyboway do nieba. Zrobio to na uczniach due wraenie- poczuli si wani.